หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ประกาศผู้ชนะ) จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage โดยวิธีคัดเลือก

(ประกาศผู้ชนะ) จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..