หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยวิธีคัดเลือก

เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..