หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน 24 ชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน 24 ชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..