หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมางานซ่อมแซมเสาคอนกรีต (Corbel) บริเวณทางเชื่อมอาคารสำนักงาน (B-๐๑) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมางานซ่อมแซมเสาคอนกรีต (Corbel) บริเวณทางเชื่อมอาคารสำนักงาน (B-๐๑) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..