หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร

จำนวน 3,840 ม้วน
ดาวน์โหลด
Download

..เพิ่มเติม..