หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างประกาศเรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิตและสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิตและสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 7 รายการ

..เพิ่มเติม..