หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..