หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 90 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง G.D ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 90 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง G.D ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..