หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแท่นฐานรูปปั้น พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแท่นฐานรูปปั้น พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..