หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ ( Cannabinoid Medicine) และหลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5

การอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ ( Cannabinoid Medicine) และหลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5

         สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และหลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่  10 -14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม อาทิ เครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วประเทศ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด ปปส.ด้านการสำรวจพืชเสพติดใช้ทางการแพทย์ของ สอพท.  แพทย์ เภสัชกร ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไป

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..