หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 57 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 57 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมวดหมู่ :


นางสาวสิริพร สิริเวทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 57 และร่วมมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..