หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดห้อง Air Washer รวมทั้งหมด 15 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดห้อง Air Washer รวมทั้งหมด 15 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..