หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Traction Battery 48 V. 600Ah/5hr. (min) สำหรับใช้งานกับรถยี่ห้อ Hyster รุ่น j2.00EX จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Traction Battery 48 V. 600Ah/5hr. (min) สำหรับใช้งานกับรถยี่ห้อ Hyster รุ่น j2.00EX จำนวน 3 ชุด ของคลังพัสดุ 10 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..