หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน และต้นไม้ จำนวน 3 รายการ บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.b.02/43/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน และต้นไม้ จำนวน 3 รายการ บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.b.02/43/61)

..เพิ่มเติม..