จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก MITSUBISHI ทะเบียน 91-1945-118

..เพิ่มเติม..