หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้าฯ ปี 2562 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5

จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้าฯ ปี 2562 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5

..เพิ่มเติม..