หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกจัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 31 1/8 นิ้ว ความยาว 43 นิ้ว

จัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 31 1/8 นิ้ว ความยาว 43 นิ้ว

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลด
จำนวน 60 ตัน (870,000 แผ่น) เป็นเงิน 2,172,142.80 บาท

..เพิ่มเติม..