รางวัล "บุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2560

รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ประจำปี 2560

https://youtu.be/qs3FWzkQyUU

..เพิ่มเติม..