หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาซื้อสายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสี ชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 3,456 ม้วน...

สอบราคาซื้อสายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสี ชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 3,456 ม้วน (ฝจพ.ส.03/01/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..