หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ฝจพ.e.02/12/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5 จำนวน 2...

(ร่าง) ฝจพ.e.02/12/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5 จำนวน 2 กลุ่มงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..