หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 13

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 13

หมวดหมู่ :

        กองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 13 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 13 จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..