หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 10

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 10

หมวดหมู่ :

         เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 10 จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

New 10 (3) New 10 (6) New 10 (7) New 10 (8) New 10 (10) New 10 (11) New 10 (12) New 10 (13) New 10 (14) New 10 (15) New 10 (16) New 10 (18) New 10 (26) New 10 (27) New 10 (37) New 10 (39) New 10 (41) New 10 (43) New 10 (45) New 10 (46) New 10 (47) New 10 (49) New 10 (70)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..