หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยกเลิกการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวทอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01) ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวทอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (สัญญา F-01) ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..