หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ติดตั้งตู้แขวน พร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าในห้องน้ำชั้นล่าง อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ด้านศูนย์ฯ สิริกิติ์)

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ติดตั้งตู้แขวน พร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าในห้องน้ำชั้นล่าง อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ด้านศูนย์ฯ สิริกิติ์)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..