หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 3,186 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.03/26/58]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..