หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สารเคมีหกรั่วไหลพร้อมอุปกรณ์ และกำจัดสารเคมีที่เกิดจากกรณีเพลิงไหม้คลังพัสดุ 9 (ฝจพ.ส.02/08/59)

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สารเคมีหกรั่วไหลพร้อมอุปกรณ์ และกำจัดสารเคมีที่เกิดจากกรณีเพลิงไหม้คลังพัสดุ 9 (ฝจพ.ส.02/08/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..