หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ (Filter Cigaratte Packing Combinations) (M-02/2)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ (Filter Cigaratte Packing Combinations) (M-02/2)

หมวดหมู่ :

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ (Filter Cigaratte Packing Combinations) (M-02/2)

  1. ประกาศฉบับย่อ M-02/2 – อ่านรายละเอียด
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-02/2 – อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์   34   MB)
  3. ขอบเขต และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ M-02/2 – อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์   11   MB)
  4. Drawings M-02/2 -อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์   65   MB)
  5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง M-02/2 -อ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตรี  กิตติชาติสกุล โทร.​ 08-1916-2856

..เพิ่มเติม..