หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน (Filter Cigaratte Making Combinations) (M-02/1)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน (Filter Cigaratte Making Combinations) (M-02/1)

หมวดหมู่ :

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน  (Filter Cigaratte Making Combinations) (M-02/1)

  1. ประกาศฉบับย่อ M-02/1 – อ่านรายละเอียด 
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-02/1 – อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์   35   MB)
  3. ขอบเขต และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ M-02/1 – อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์  11    MB)
  4. Drawings M-02/1 -อ่านรายละเอียด (ขนาดไฟล์   66   MB)
  5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง M-02/1 -อ่านรายละเอียด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตรี  กิตติชาติสกุล โทร.​ 08-1916-2856

..เพิ่มเติม..