หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยวิธีพิเศษ จำนวน 38 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End)

ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยวิธีพิเศษ จำนวน 38 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..