หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดซื้อเครื่องจักรโรงงานผลิตยาสูบ 6 ชูต้นแบบองค์กรโปร่งใส

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดซื้อเครื่องจักรโรงงานผลิตยาสูบ 6 ชูต้นแบบองค์กรโปร่งใส

หมวดหมู่ :

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 โรงงานยาสูบ ได้จัดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม 3 ฝ่าย ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และบริษัทเอกชนผู้เข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 18 ราย ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น และด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง สำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 สัญญา มูลค่า 3,608,040,000 บาท โดยมีนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรสำหรับโรงงานยาสูบ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 สัญญา วงเงินประมาณ 7,650 ล้านบาท ตลอดการดำเนินโครงการจะมีผู้สังเกตการณ์จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจรับพัสดุและการจ้าง สำหรับสัญญาจัดหาเครื่องจักรที่เหลืออีกจำนวน 6 สัญญา จะดำเนินการทำข้อตกลงคุณธรรมต่อจากนี้เช่นกัน
 

..เพิ่มเติม..