หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลจำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ :

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลจำนวน 1 ชุด บริเวณที่ดินแปลงที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

..เพิ่มเติม..