หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้ากับภาครัฐ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้ากับภาครัฐ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ

โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
Facebook กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department


วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
Facebook กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

..เพิ่มเติม..