หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่

หมวดหมู่ :

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น ขนาดประมาณ 456 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่
audit-2556-1

..เพิ่มเติม..