หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

ร่าง TOR จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต 2 ชั้น ขนาดประมาณ 456 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่

..เพิ่มเติม..