หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารโรงงานยาสูบ เข้ารับมอบนโยบาย ณ กระทรวงการคลัง

ผู้บริหารโรงงานยาสูบ เข้ารับมอบนโยบาย ณ กระทรวงการคลัง

หมวดหมู่ :

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในการประชุม โดยมี นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ และ นายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา เข้ารับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

..เพิ่มเติม..