หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หมวดหมู่ :

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ที่ระลึกแก่ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในค่าย นวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

..เพิ่มเติม..