หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างTORประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างTORประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..