หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พนักงานยาสูบ 18 คน รับมอบ “เสื้อ-เข็มกลัด Bike for Mom”

พนักงานยาสูบ 18 คน รับมอบ “เสื้อ-เข็มกลัด Bike for Mom”

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อให้พนักงานยาสูบ จำนวน 18 คน จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพยาสูบ (TTTC)  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้ 

..เพิ่มเติม..