หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

หมวดหมู่ :

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้าร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ

..เพิ่มเติม..