หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภค พร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (C-02/2) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..