หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..