หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หมวดหมู่ :

นายมณเฑียร  สงวนรักษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในค่าย นวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยมี พันเอก ขจรศักดิ์  ไทยประยูร  นายทหารปฏิบัติการ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ
FK4A5778-1

..เพิ่มเติม..