หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรบทความโรงงานยาสูบ ภารกิจหลักของฝ่ายใบยา - ตอนที่ 2 (วิดีโอ)

โรงงานยาสูบ ภารกิจหลักของฝ่ายใบยา – ตอนที่ 2 (วิดีโอ)

หมวดหมู่ :

โดย songpan pukginda : เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2015
สิ่งต่าง ๆ ที่โรงงานยาสูบได้ทำเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้­วก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ­ผลิตบุหรี่ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

..เพิ่มเติม..