หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรบทความโรงงานยาสูบ ภารกิจหลักของฝ่ายใบยา - ตอนที่ 1 (วิดีโอ)

โรงงานยาสูบ ภารกิจหลักของฝ่ายใบยา – ตอนที่ 1 (วิดีโอ)

หมวดหมู่ :

โดย songpan pukginda : เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2015
โรงงานยาสูบ ชาวไร่และระบบเครือข่ายยาวนานมากว่า 75 ปี จึงทำให้ผู้สูบมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเร­ามีคุณภาพ เพราะเรามีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต­้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมไปจนถึงการบริหารจัดการตรงตามมา

..เพิ่มเติม..