หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

หมวดหมู่ :

          โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ” ให้แก่พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทฺธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานด้วยความเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ต

TTM 3 (47) TTM 3 (81) TTM 3 (92) TTM 3 (99) TTM 3 (106) TTM 3 (116) TTM 3 (126) TTM 3 (130) TTM 3 (131) TTM 3 (135) TTM 3 (138) TTM 3 (140) TTM 3 (146) TTM 3 (165) TTM 3 (178) TTM 3 (190) TTM 3 (198) TTM 3 (201) TTM 3 (205) TTM 3 (232) TTM 3 (236) TTM 3 (238) TTM 3 (269) TTM 3 (275) TTM 3 (276) TTM 3 (279) TTM 3 (288) TTM 3 (298) TTM 3 (303) TTM 3 (306) TTM 3 (314) TTM 3 (315) TTM 3 (335) TTM 3 (350) TTM 3 (381) TTM 3 (382) TTM 3 (384) TTM 3 (387) TTM 3 (401) TTM 3 (410) TTM 3 (419) TTM 3 (422) TTM 3 (444) TTM 3 (454) TTM 3 (478) TTM 3 (480) TTM 3 (481) TTM 3 (494) TTM 3 (505) TTM 3 (552) TTM 3 (567) TTM 3 (606) TTM 3 (654)

กองสื่อสารองค์กร
News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..