หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) สัญญา (M 01/1) และด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง สัญญา (M01/2) ตามประกาศโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง รวมทั้งนำผู้เข้าร่วมประกวดราคา เข้าชมสถานที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

..เพิ่มเติม..