หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/42/58)

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/42/58)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..