หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผูู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา จำนวน 30 คน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2558
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

..เพิ่มเติม..