หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องบรรจุซองบุหรี่ชนิดซองแข็ง พร้อมเครื่องป้อนรางบุหรี่ เครื่องห่อกระดาษแก้ว เครื่องห่อสิบซอง เครื่องบรรจุหีบ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 350 ซอง/นาที จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ...

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องบรรจุซองบุหรี่ชนิดซองแข็ง พร้อมเครื่องป้อนรางบุหรี่ เครื่องห่อกระดาษแก้ว เครื่องห่อสิบซอง เครื่องบรรจุหีบ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 350 ซอง/นาที จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปค.02/2558 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  
ตั้งแต่วันที่ 1 -9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 2,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..