หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พ.รายชั่วโมง 2 และ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-5 และสำนักการพิมพ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พ.รายชั่วโมง 2 และ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-5 และสำนักการพิมพ์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..